Tabulky a statistiky

Podíl židů na celkovém počtu obyvatel v Žatci a na Žatecku

místo a rok

celkový počet

izraelité

národní židé

židé celkem

Žatec 1930

18590

760

164

924

okres Žatec 1921

35706

1082

59

1141

okres Žatec 1930

38701

861

178

1039

Žatec  1985

19203

0

0

5

Období šoa přežilo údajně 80 – 100 osob, ale většina se do Žatce nevrátila

Historické údaje o počtu obyvatel v Žatci

1811

1852

1880

1900

1904

1910

0

2 rodiny

918

1241

1345

1044

Rasoví židé 17. května 1939

místo

muži

ženy

muži 1.st.

ženy 1.st.

muži 2.st.

ženy 2. St.

celkem

Okres Žatec

21

69

24

30

26

11

181

Žatec

7

26

16

20

16

6

91

Plnožidé,  a Míšenci 1. a 2. stupně podle norimberských rasových zákonů

Výpis ze spisu o arizaci průmyslových závodu v Žatci v květnu 1939

firma

Nový majitel

Leopold Telátko továrna na dráty, hřebíky a kovové zboží, Libočanská ulice

 Viktor Fissenee, Neuss Düsseldorf

Továrna na šrouby, Nádražní ulice

 Viktor Fissenee,  Neuss

Bergmann as Deiml, továrna na laky a barvy, Staňkovická 1107

  německý komisární správce

Josef Reiman  & Co. Drahtseilfabrik,  Staňkovická 721

Dr. Emil Hammerschmid

První žatecká rafinerie smoly, Nádražní 801

Konsortium zaměstnanců

Spedice Eduard Fanta, Mostecká 897

E a W. Horna Saaz

Obchodní firmy, židovští obchodníci s chmelem, hotely, restaurace, obchody, soukromé nemovitosti a byty byly arizovány nařízením nebo byly zabaveny gestapen na základě „Nařízení o zabavení národu a státu nepřátelského majetku v sudetské župě z 12. května 1939. (“Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens in den sudetendeutschen Gebieten” von 12. Mai 1939“) Záměrem těchto akcí bylo “odžidování” (Endjudung) veškerého židovského majetku. Za rasistickou ideologií se však skrývaly hospodářské záměry, chtivost po židovském majetku.

Zdroj: Národněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě -Sutedy 1938-1945, Jörg Osterloh, nakladatelství ARGO 2010

nazpět

další stránka