Arizovaný majetek v Žatci  1938

Loewi Siegfried, Ringplatz 162 = námstí Svobody

Loewi Siegfried, Ringplatz 162 | náměstí Svobody

Leiner Ludovíka, Goetheplatz 814 = Smetanovo námstí

Leiner Ludovíka, Goetheplatz | Smetanovo náměswtí

Zentner Fritz und Stein Viktor, Rothüttlplatz 345

Zentner Fritz & Stein Viktor, Tohüttlplatz 345 | Chmelařské náměstí

Suschitzky Julius, Jakobsgasse 1390 = Tyr_ova

Suschitzky Julius, Jakobsgasse 1390 | Tyršova

nazpět

Stein Pauline, Ackermannplatz = Ho_átloko námstí

Stein Karoline, Ackermannplatz 66 | Hoštálkovo náměstí

Arnstein Viktor, Jahnstrasse 982 = Studentská

Arnstein Vickot, Jahnstrasse 982 | Studentská

Löbl Heinrich und Sofie, Goethestraße 637-9 = Maswarykova

Löbl Heinrich und Sofie, Goethestrasse 637| Masarykova

Selikowsky G., Goethestraße 751 = Masarykova

Slilkowsky G., Goethestrasse 751 | Masarykova

další stránka